The largest open-air amphitheater

Lyser Show - Game Center - Restaurant

قوانین و مقرارت

  • فرآیند خرید به این صورت است که ابتدا روی برنامه یا کنسرت مورد نظر کلیک می کنید و سپس انتخاب صندلی و مشخصات شخصی خود را وارد میکنید و پس از آن پیش فاکتور قابل مشاهده است و سپس به درگاه پرداخت الکترونیک متصل خواهید شد
  • تعداد صندلی های قابل رزرو در هر مرحله از خرید ده عدد می باشد
  • اگر عملیات پرداخت موفقیت امیز نباشد کل فرآیند خرید مجدد باید انجام شود
  • اگر در حین خرید شخص دیگری صندلی شما را انتخاب نماید اولیت با کسی است که زودتر مرحله پرداخت را به اتمام برساند